?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Boże mój gdzie jesteś?

</lj-embed>

Boże mój gdzie jesteś
Ciało me usycha
Zmysły me umarły
Pozwól znaleźć się już

Boże spraw, bym była dla Ciebie

we wszystkim Spraw żebym znikła!


Niech króluje we mnie Twa miłość!
Niech me serce stanie
, stanie się ołtarzem

Chcę być miłością w milczeniu, Boże mój
Pozwól mi objąć sercem ziemię

Ukryj mnie Panie na zawsze w Tobie, Panie mój!
Strzeż mnie mój Boże zawsze strzeż mnie

Niech króluje we mnie Twa miłość!
Niech moje serce stanie się ołtarzem

Przy mnie Panie bądź, przemieniaj mnie.
Chcę być światłem w ciemności.

Chcę być miłością w milczeniu, mój Boże
Pozwól mi objąć sercem ziemię

Boże spraw, bym była dla Ciebie
we wszystkim
spraw, spraw, spraw żebym znikła!

...
Ukryj mnie na zawsze w Tobie
Panie mój strzeż mnie dobrze i zawsze

(na motywach modlitwy Marty Robin)

Comments